LỊCH SỬ CÔNG TY
1996
 • Ngày 26/01/1996 XN Vận Tải Biển Và Dịch Vụ Hàng Hải được thành lập trên cơ sở XN Vận Tải VIETRANSCIMEX trực thuộc Tổng Công Ty VIETRANSCIMEX – Bộ Giao Thông Vận Tải.
 • Trụ sở chính: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
2006
 • Ngày 15/01/2006: Chuyển đổi từ XN Vận Tải Biển Và Dịch Vụ Hàng Hải thành Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Hàng Hải. Sự kiện này là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước ngoặc mới trong phương hướng phát triển của TRA-SAS.
 • Vốn Điều Lệ đăng ký: 4.6 tỷ đồng.
 • Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Quý.
 • Cổ đông chính: Ông Nguyễn Văn Quý, Ông Đỗ Văn Mười và Ông Trần Việt Huy.
2011
 • Lần đầu tiên lợi nhuận trước thuế vượt 1 tỷ USD
 • Đưa vào vận hành Trung Tâm Phân Phối Và Dịch Vụ Kho Bãi thứ 2 tại Hà Nội.
2012
 • Tăng Vốn Điều lệ lên 15 tỷ đồng
 • Khánh thành trụ sở mới tại địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2013
 • Tăng Vốn Điều lệ lên 22 tỷ đồng
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội giao nhận Việt Nam (VLA)
 • Nhận chứng nhận chất lượng ”International Quality Crown Award- Gold Category”- cấp bởi Business Initiative Directions (Anh).
 • Đưa vào vận hành Trung tâm Phân phối và Dịch vụ Kho bãi thứ 3 tại Tỉnh Bình Dương.
2015
 • Niêm yết trên sàn UpCom/ sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) dưới mã TRS
2019
 • Lần đầu tiên Doanh Thu vượt 30 triệu USD, Lợi nhuận trước thuế vượt 1.5 triệu USD, tốc độ phát triển đạt 27.2%.
 • Đưa vào vận hành Trung Tâm Phân Phối và Dịch Vụ Kho Bãi tại địa chỉ DT743, Dĩ An, Bình Dương với tổng diện tích 5,400 m2 và sức chứa hơn 10,000 khay hàng
2021
 • Đưa vào vận hành Kho Hóa Chất và Hàng Nguy Hiểm ở Khu công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai vào tháng 04/2021 với tổng diện tích hơn 16,000 m2 và sức chứa hơn 12,000 tấn, đạt các tiêu chuẩn xây dựng để lưu trữ hàng DG & Non DG
2023
 • Đạt chứng nhận ISO 9001:2015 cho Kho Hóa Chất và Hàng Nguy Hiểm
 • Tăng Vốn Điều Lệ lên 54 tỷ đồng.
 • Khởi công dự án xây dựng Dự án Văn phòng mới ở Thành phố Thủ Đức với diện tích lớn hơn và cơ sở vật chất hiện đại, tiện ích hơn.
1996
 • Ngày 26/01/1996 XN Vận Tải Biển Và Dịch Vụ Hàng Hải được thành lập trên cơ sở XN Vận Tải VIETRANSCIMEX trực thuộc Tổng Công Ty VIETRANSCIMEX – Bộ Giao Thông Vận Tải.
 • Trụ sở chính: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
2006
 • Ngày 15/01/2006: Chuyển đổi từ XN Vận Tải Biển Và Dịch Vụ Hàng Hải thành Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Hàng Hải. Sự kiện này là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước ngoặc mới trong phương hướng phát triển của TRA-SAS.
 • Vốn Điều Lệ đăng ký: 4.6 tỷ đồng.
 • Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Quý.
 • Cổ đông chính: Ông Nguyễn Văn Quý, Ông Đỗ Văn Mười và Ông Trần Việt Huy.
2011
 • Lần đầu tiên lợi nhuận trước thuế vượt 1 tỷ USD
 • Đưa vào vận hành Trung Tâm Phân Phối Và Dịch Vụ Kho Bãi thứ 2 tại Hà Nội.
2012
 • Tăng Vốn Điều lệ lên 15 tỷ đồng
 • Khánh thành trụ sở mới tại địa chỉ: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2013
 • Tăng Vốn Điều lệ lên 22 tỷ đồng
 • Thành viên chính thức của Hiệp hội giao nhận Việt Nam (VLA)
 • Nhận chứng nhận chất lượng ”International Quality Crown Award- Gold Category”- cấp bởi Business Initiative Directions (Anh).
 • Đưa vào vận hành Trung tâm Phân phối và Dịch vụ Kho bãi thứ 3 tại Tỉnh Bình Dương.
2015
 • Niêm yết trên sàn UpCom/ sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) dưới mã TRS
2019
 • Lần đầu tiên Doanh Thu vượt 30 triệu USD, Lợi nhuận trước thuế vượt 1.5 triệu USD, tốc độ phát triển đạt 27.2%.
 • Đưa vào vận hành Trung Tâm Phân Phối và Dịch Vụ Kho Bãi tại địa chỉ DT743, Dĩ An, Bình Dương với tổng diện tích 5,400 m2 và sức chứa hơn 10,000 khay hàng
2021
 • Đưa vào vận hành Kho Hóa Chất và Hàng Nguy Hiểm ở Khu công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai vào tháng 04/2021 với tổng diện tích hơn 16,000 m2 và sức chứa hơn 12,000 tấn, đạt các tiêu chuẩn xây dựng để lưu trữ hàng DG & Non DG
2023
 • Đạt chứng nhận ISO 9001:2015 cho Kho Hóa Chất và Hàng Nguy Hiểm
 • Tăng Vốn Điều Lệ lên 54 tỷ đồng.
 • Khởi công dự án xây dựng Dự án Văn phòng mới ở Thành phố Thủ Đức với diện tích lớn hơn và cơ sở vật chất hiện đại, tiện ích hơn.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

© 2023 Trasas Design