Thành tựu đạt được

CHỨNG NHẬN & GIẢI THƯỞNG

 1. Chứng nhận Dịch Vụ Môi Giới Hải Quan Chuyên Nghiệp của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam.
 2. Cúp vinh danh Đối Tác Tin Cậy của Cục Hải Quan TPHCM năm 2019-2020
 3. Chứng nhận là đơn vị góp phần thuận lợi hóa thương mại của Hiệp Hội Logistics Việt Nam năm 2018
 4. Giải thưởng Doanh Nghiệp Xuất Sắc của VCCI năm 2018
 5. Chứng nhận “Word Logistics Passport” từ tháng 10/2021
 6. Chứng nhận ISO 9001:2015 cho Kho Hóa Chất và Hàng Nguy Hiểm
 7. Giấy chứng nhận kho đủ điều kiện vệ sinh Thú Y.
 8. Giấy phép vận chuyển chất/hàng nguy hiểm cháy, nổ dành cho đội xe tải
 9. Giấy chứng nhận tập huấn vận chuyển hàng nguy hiểm của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho đội ngũ tài xế

 

HIỆP HỘI

 • Thành viên của tổ chức hàng đầu thế giới về vận chuyển - Liên minh hàng hóa quốc tế World Cargo Alliance (WCA)
 • Hội viên của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Logistics Việt Nam (VLA) năm 2020

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

© 2023 Trasas Design