BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

17/04/2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

25/03/2024

Thông qua vấn đề gia hạn và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

25/03/2024

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

30/01/2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

18/01/2024

Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Sài Gòn

16/01/2024

Thông qua việc vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

15/01/2024

Thông báo về việc công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

05/12/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị (01/12/2023)

01/12/2023

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

© 2023 Trasas Design