Một doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng phụ gia thức ăn chăn nuôi, Cục Hải quan TPHCM nhận định mặt hàng này có thành phần thuộc diện kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên, vướng mắc nảy sinh khi mặt hàng lại được quy định tại 2 văn bản pháp luật.

Ảnh: Công chức Hải quan TP. HCM kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu

Theo Cục Hải quan TPHCM, một doanh nghiệp đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, nhập khẩu mặt hàng theo khai báo hải quan gồm: V & V- phụ gia bổ sung axit hữu cơ và vô cơ trong thức ăn chăn nuôi (TĂCN) cải thiện đường tiêu hóa.

Tiếp theo là mặt hàng SOWACID – phụ gia bổ sung axit vô cơ, axit hữu cơ và muối axit hữu cơ trong TĂCN cải thiện đường tiêu hóa. Cả 2 mặt hàng này đã được Cục Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp số lưu hành.

Qua kiểm tra bộ hồ sơ hải quan, các chứng từ doanh nghiệp nộp và thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì cả hai mặt hàng trên có thành phần Acid Formic 18,64% (mặt hàng V & V) và 14% (mặt hàng SOWACID).

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Acid Formic (và một số tiền chất khác) hiện đang được quy định tại 2 nghị định: Nghị định hướng dẫn Luật Hóa chất và Nghị định quy định các Danh mục chất ma túy và tiền chất.

Formic Acid là tiền chất công nghiệp nhóm 2 thuộc Phụ lục I Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất (STT 800). Cơ quan quản lý là Bộ Công thương.

Căn cứ Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020) và hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 892/HC-QLHC ngày 16/10/2020, TĂCN là sản phẩm không thuộc đối tượng hóa chất bị điều chỉnh của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP.

Ngoài nghị định trên, Formic Acid cũng là tiền chất được quy định trong Danh mục IVB (các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy) thuộc Phụ lục kèm theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ quy định các Danh mục chất ma túy và tiền chất (STT 8). Cơ quan quản lý cũng là Bộ Công Thương.

Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 19 Nghị định 105/2021/NĐ-CP ngày 4/12/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, quy định: Bộ Công Thương cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân được tiến hành các hoạt động sau: nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất quy định tại Danh mục tiền chất do Chính phủ quy định (trừ các tiền chất do Bộ Công an, Bộ Y tế quản lý và cho phép).

Tuy nhiên, theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Nghị định 105/2021/NĐ-CP ngày 4/12/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy lại không có quy định về việc các mặt hàng khác (như trường hợp mặt hàng khai báo là phụ gia thức ăn chăn nuôi nêu trên) có chứa tiền chất thì quản lý như thế nào.

Để giải quyết vướng mắc một mặt hàng được quy định tại 2 văn bản pháp luật, Cục Hải quan TPHCM đề xuất Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Công Thương thống nhất quy định về quản lý các loại hàng hóa không phải ở dạng tinh khiết mà là hỗn hợp, hợp chất có chứa tiền chất trong Danh mục quy định tại Nghị định số 57/2022/NĐ-CP và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Do mặt hàng có thành phần thuộc diện kiểm soát đặc biệt, có rủi ro cao, Cục Hải quan TPHCM đã báo cáo Tổng cục Hải quan nghiên cứu và sớm có hướng dẫn đơn vị xử lý đúng quy định.

Trong thời gian kiến nghị, Cục Hải quan TPHCM đề xuất căn cứ quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020) và hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 892/HC-QLHC ngày 16/10/2020, để giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp.

Theo Haiquanonline

TYPICAL CUSTOMERS

© 2023 Trasas Design