(HQ Online) – Bộ Công Thương đã kết nối 16 nhóm dịch vụ công trực tuyến với Cơ chế một cửa quốc gia (VNSW).

Cơ chế một cửa quốc gia kết nối với 13 bộ, ngành với 250 thủ tục hành chính, hơn 67.000 doanh nghiệp tham gia.

Đánh giá về tình hình triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, Bộ Công Thương cho biết, hiện đã có 16 nhóm dịch vụ công trực tuyến kết nối với Hệ thống VNSW.

Tổng số hồ sơ thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2023 là hơn 300.000 bộ hồ sơ.

Riêng đối với thủ tục Cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính, trao đổi hơn 219.000 bộ hồ sơ với tất cả các nước trong khối ASEAN thông qua Cơ chế một cửa ASEAN (ASW).

Đây là chứng từ điện tử đầu tiên của Việt Nam được gửi ra nước ngoài, tạo tiền đề để Việt Nam tiếp tục trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử khác với các nước, khối, cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Nguồn: https://haiquanonline.com.vn/bo-cong-thuong-hon-300000-ho-so-thuc-hien-tren-co-che-mot-cua-quoc-gia-181647.html

TYPICAL CUSTOMERS

© 2023 Trasas Design