Thành Tựu Đạt Được

CHỨNG NHẬN & GIẢI THƯỞNG

  1. Chứng nhận Dịch Vụ Môi Giới Hải Quan Chuyên Nghiệp của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam.
  2. Cúp vinh danh Đối Tác Tin Cậy của Cục Hải Quan TPHCM năm 2019-2020
  3. Chứng nhận là đơn vị góp phần thuận lợi hóa thương mại của Hiệp Hội Logistics Việt Nam năm 2018
  4. Giải thưởng Doanh Nghiệp Xuất Sắc của VCCI năm 2018
  5. Giấy chứng nhận Kho vận đủ điều kiện An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm và điều kiện Thú Y.
  6. Chứng Nhận Công tác phòng cháy chữa cháy của Kho vận
  7. Chứng nhận đào tạo quản lý Kho hàng nguy hiểm
  8. Giấy phép cho tài xế và các phương tiện vận tải theo đúng yêu cầu của Pháp Luật Việt Nam

HIỆP HỘI

Thành viên của tổ chức hàng đầu thế giới về vận chuyển - Liên minh hàng hóa quốc tế World Cargo Alliance (WCA)

Hội viên của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Logistics Việt Nam (VLA) năm 2020