TRUNG TÂM PHÂN PHỐI TẠI BÌNH DƯƠNG
KHO HÓA CHẤT VÀ HÀNG NGUY HIỂM TẠI ĐỒNG NAI

VỀ THÀNH TỰU

Công ty chúng tôi có kinh nghiệm bao quát trong việc xử lý tất cả các loại hàng hóa nhằm đáp ứng các yêu cầu xuất nhập khẩu của các công ty đối tác cũng như cung cấp đa dạng dịch vụ vận chuyển.

Thông tin công ty

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

- Mã chứng khoán : TRS

- Trụ sở chính : 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại : (84-8) 3925 0222 Fax: (84-8) 3925 0555; (84-8) 3925 4222