Thông tin công ty

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

- Mã chứng khoán : TRS

- Trụ sở chính : 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại : (84-8) 3925 0222 Fax: (84-8) 3925 0555; (84-8) 3925 4222