DISTRIBUTION CENTER
CHEMICAL & DANGEROUS GOODS WAREHOUSE

PERFORMANCE

We have extensive experience in handling all types of cargo to meet your import and export freight requirements as well as providing multimodal inland transportation.

Trả lời vướng mắc về thủ tục đối với hàng sản xuất xuất khẩu

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Công ty TNHH Hanoi Steel Center về vướng mắc khi thực hiện xử lý thuế, xuất trình hồ sơ kế toán, nộp báo cáo quyết toán đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính (đây cũng là vướng mắc của nhiều DN khác).

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan đầu tư gia công tại Hải Phòng. Ảnh: T.Trang.

Quyết toán nguyên vật liệu

Đối với quy định về việc xuất trình hồ sơ, chứng từ kế toán, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm đ, khoản 3 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Công ty phải xuất trình toàn bộ hồ sơ, chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động XNK khi cơ quan Hải quan yêu cầu bao gồm: Các chứng từ hạch toán kế toán liên quan đến việc nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan như hợp đồng mua bán, hóa đơn, B/L, Packing list…

Về cách kê khai nguyên liệu, vật tư NK và thành phẩm được sản xuất từ nguồn NK theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL, tại ô “nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu” thể hiện: Tổng trị giá nguyên vật liệu NK của tất cả các tờ khai nhập khẩu phát sinh trong năm tài chính; Tổng hợp số liệu nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu từ khoản 152 quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan đưa ra ví dụ phân tích cụ thể: Trong năm tài chính từ 1-1-2015 đến 31-12-2015 phát sinh nhập khẩu 100 tờ khai thì tại cột trị giá nguyên vật liệu nhập khẩu ghi tổng trị giá của 100 tờ khai này.

Tại ô “Thành phẩm được sản xuất từ nguồn nhập khẩu” thể hiện: Tổng trị giá của sản phẩm của tất cả các tờ khai xuất khẩu tại thời điểm kết thúc năm tài chính. Tổng hợp số liệu thành phẩm xuất khẩu từ tài khoản 155 quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính.

Về thời gian nộp báo cáo quyết toán, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp Công ty kết thúc năm tài chính vào ngày 31-3-2015, đối với các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký từ ngày 1-1-2015 đến 31-12-2015 thì thực hiện báo cáo quyết toán vào ngày 30-6-2016.

Muốn hoàn thuế phải nêu rõ số hàng hóa đã XK hoặc sử dụng

Theo quy định tại khoản 9 Điều 119 Thông tư 38/2015/TT-BTC, hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này. Ngoài ra, công văn đề nghị hoàn thuế phải nêu rõ hàng hóa thực tế sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc đã xuất khẩu tiếp ra nước ngoài.

Về nguyên tắc, người khai hải quan, người nộp thuế tự xác định, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tự kê khai số tiền thuế phải nộp; số tiền thuế được miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, hoàn thuế hoặc không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT, thuế Bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan hải quan sẽ áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro để thực hiện kiểm tra sau thông quan.

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC, nếu Công ty đáp ứng đủ các điều kiện thì trong thời gian chờ cơ quan hải quan ra quyết định không thu thuế, Công ty vẫn tiếp tục được áp dụng thời hạn nộp thuế và chưa bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Vướng mắc về việc xử lý thuế trong trường hợp không XK hàng hóa trong thời hạn nộp thuế quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Tổng cục Hải quan cho biết, DN được thực hiện trên cơ sở kiểm tra tình hình sử dụng nguyên vật liệu theo quy định tại Điều 59 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận vướng mắc này để tổng hợp trình Bộ Tài chính hướng dẫn cơ quan hải quan và DN thực hiện thống nhất. Trong khi chờ công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính, Công ty chưa phải kê khai, nộp thuế Giá trị gia tăng đối với số lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu còn tồn kho, chưa đưa vào sản xuất hoặc đã sản xuất sản phẩm nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm. Công ty chịu trách nhiệm về số lượng nguyên liệu, vật tư, thành phẩm tồn kho.