DISTRIBUTION CENTER
CHEMICAL & DANGEROUS GOODS WAREHOUSE

PERFORMANCE

We have extensive experience in handling all types of cargo to meet your import and export freight requirements as well as providing multimodal inland transportation.

Cấp phép nhập khẩu tự động một số sản phẩm thép

(HQ Online)- Từ ngày 26-7, một số sản phẩm thép được quy định tại Thông tư 12/2015/TT-BCT sẽ phải xin giấy phép nhập khẩu tự động do Bộ Công Thương cấp.

Quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động thép có hiệu lực từ 26-7. Ảnh internet.

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 12/2015/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

Theo đó, một số mã hàng thép phải xin giấy phép nhập khẩu tự động như: Sắt thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm; các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng; các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng…

Đối với sản phẩm thép là hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh; hàng nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này và được thực hiện theo các quy định quản lý hiện hành. 

Thông tư 12 cũng quy định giấy phép nhập khẩu tự động do Bộ Công Thương cấp cho thương nhân dưới hình thức xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu cho mỗi lô hàng. Giấy phép nhập khẩu tự động có giá trị thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương xác nhận.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động gồm: Đơn đăng ký nhập khẩu tự động; hợp đồng nhập khẩu hoặc các văn bản có giá trị tương đương 1 bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân); hóa đơn thương mại; tín dụng thư hoặc chứng từ thanh toán hoặc giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng; vận tải đơn hay chứng từ vận tải của lô hàng.

Trường hợp nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ hoặc từ khu phi thuế quan, thương nhân không phải nộp vận tải đơn hay chứng từ vận tải nhưng phải nộp báo cáo tình hình nhập khẩu của đơn đăng ký nhập khẩu đã được xác nhận lần trước theo mẫu.