DISTRIBUTION CENTER
CHEMICAL & DANGEROUS GOODS WAREHOUSE

PERFORMANCE

We have extensive experience in handling all types of cargo to meet your import and export freight requirements as well as providing multimodal inland transportation.

Bộ GTVT công bố tiêu chí phân loại cảng đường thủy

Theo Thông tư số 61 Quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh mục cảng thủy nội địa mà Bộ GTVT vừa ban hành, đường thủy nội địa có 3 loại cảng I, II, III và việc phân định dựa theo các tiêu chí về cơ sở hạ tầng cảng, khả năng đón phương tiện lớn nhất và số lượng hàng (đối với cảng hàng hóa), số lượng khách (với cảng hành khách) thông qua trong 1 năm. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015.

Cảng loại I giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của một vùng, cảng hàng hóa có thể tiếp nhận được tàu từ 3.000 tấn trở lên, phục vụ trung chuyển từ 1,5 triệu tấn hàng/năm, có hệ thống nhà xưởng,thiết bị bốc xếp container; còn cảng hành khách phải tiếp nhận được tàu từ 300 khách trở lên, phục vụ hơn 200.000 khách/năm.

Cảng loại II có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương, có thể tiếp nhận tàu 1.000- 3.000 tấn, có khả năng xếp dỡ container (cảng hàng), tàu chở 100-300 khách (cảng khách).

Cảng loại III giữ vai trò phát triển kinh tế – xã hội trong phạm vi một khu vực của địa phương, đón phương tiện dưới 1.000 tấn và có hệ thống kho bãi, thiết bị xếp dỡ (cảng hàng hóa); đón phương tiện chở dưới 100 khách (cảng khách) và có nhà chờ, dịch vụ phục vụ khách.

Bộ GTVT có thẩm quyền công bố cảng trên đường thủy quốc gia, đường thủy chuyên dùng nối với đường thủy quốc gia, đường thủy chuyên dùng đi qua 2 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương trở lên. UBND cấp tỉnh công bố cảng trên đường thủy địa phương.