Về nhân lực

ĐÀO TẠO – HUẤN LUYỆN NGUỒN NHÂN LỰC:

- Con người là tài sản vô giá, đóng vai trò quan trọng trong việc thành công hay thất bại của Doanh nghiệp, được đánh giá bởi quá trình cung cấp dịch vụ đến với khách hàng.  

- Chúng tôi xây dựng đội ngũ nhân sự trẻ và năng động cùng môi trường văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, phát triển hài hòa và bền vững. Với đội ngũ nhân lực trình độ cao so với mặt bằng chung của ngành, chúng tôi tự tin trở thành nơi hội tụ của những đội ngũ tri thức cao và có bề dày kinh nghiệm.

- Chú trọng việc đào tạo tại chỗ cũng như tại các viện chuyên ngành nhằm không ngừng nâng cao kỹ năng và cập nhật những thông tin mới trong ngành. 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ HQ GCN ĐẢM NHẬN HÀNG NGUY HIỂM