Công bố thông tin trở thành Công ty đại chúng

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI

Tp.HCM,  ngày 09  tháng 06  năm 2015

Căn cứ Công văn số 2891/UBCK-QLPH ngày 08/06/2015 của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải (Tra-sas) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc trở thành Công ty đại chúng.

  1. Tên doanh nghiệp:                           CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
  2. Tên Tiếng Anh:                                 TRACIMEXCO - SUPPLY CHAINS AND AGENCY SERVICES J.S COMPANY
  3. Địa chỉ trụ sở chính:                         34 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến thành, Q1, Tp. HCM
  4. Số điện thoại:                                    (08) 39250 222                               Fax : (08) 3925 0555
  5. Website:                                              www.trasas.com.vn                      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  6. Vốn điều lệ:                                        22.129.760.000 đồng
  7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304184415 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 24/01/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 30/01/2015.
  8. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

-             Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương (Mã ngành 5012);

-             Đại lý vận tải đường biển; Đại lý vận tải và giao nhận hàng hóa (Mã ngành 5229);

-             Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Mã ngành 4933);

-             Dịch vụ khai thuê hải quan (Mã ngành 8299);

Bản thông tin tóm tắt về công ty đại chúng, Điều lệ Công ty và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải trân trọng thông báo.

Thông báo nghỉ lễ

Dear all Esteemed Customers,

We would like to inform that TRASAS’ offices and branches will be closed from 28th April to end of 3rd May 2015 for Celebration of Hung King Anniversary, Vietnamese Liberation & International Labour Day. We will resume working on Monday, 4th May 2015.

All docs of Export/Import shipment and inquires, please send us before 11.00 AM of April 27th 2015 so that can avoid any problem & unnecessary penalty at destination. In case if any follow up action is needed, please provide pre-advice to us as soon as possible for our smooth operation.

For further inquiries urgent, please do not hesitate to contact us by key persons as below:

1. Tran Viet Huy /Managing Director (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Cell Phone: (84) 903733173

2. Ho Trong Binh/Project Manager (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Cell Phone: (84) 913925833

3. Long Hung Duc/Operation Manager (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Cell Phone: (84) 913939186

4. Tran Thi Tuyet Linh/Vice Manager (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Cell Phone: (84) 903750700

5. Phan Thi Thu Hang/ Vice Manager (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Cell Phone: (84) 973515789

Thank you very much for your kind attention and wish you a joyful holiday.